Social et Développement

Les écoles

 

Prenant une part active à la lutte contre l’analphabétisme, le diocèse a ouvert des centres d’enseignement soit des écoles primaires, soit des écoles secondaires, soit des lycées. Nous remercions Mgr Jean Wolf, premier évêque du diocèse (Antsiranana est devenu diocèse au 14 septembre 1955) par sa sagesse et vision de développement durable par l’enseignement et éducation. Dès le début du diocèse, il a ouvert des écoles, parmi elles les deux grands établissements de Diego-Suarez, l'un confié aux Frères Maristes, l'autre aux Sœurs Salésiennes.... et il a encouragé des prêtres et des religieuses de faire pareillement..Les évêques successeurs ont également continué à s'occuper aussi de l'éducation de la jeunesse, ainsi le diocèse compte actuellement 53 écoles catholiques réparties du Nord au Sud.

Voici quelques listes...

 

ANTSIRANANA

 - Notre-Dame de Lourdes

Primaire, sécondaire, avec (nombres d'élèves)

-  Bon-Pasteur

Maternelle,  primaire, sécondaire, avec (nombres d'élèves)

- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Maternelle, primaire, avec (nombres délèves)

- Institut Saint-Joseph

Primaire, sécondaire, Lycée avec (nombres d'élèves)

- Saint Jean

Lycée avec (nombres d'élèves)

 

ANIVORANO NORD

 (en cours de construction)

 

AMBILOBE 

 (en cours de construction)

 

SIRAMA

(en cours de construction)

 

VOHEMAR

(en cours de construction)

 

AMPANEFENA

 

(en cours de construction)

 

SAMBAVA

(en cours de construction)

 

ANTALAHA

(en cours de construction)

 

ANDAPA

(en cours de construction)

 

AMBOHANGIBE

(en cours de construction)

 

 

Hafatra fanentanana Sekoly Katolika

HAFATRA FANENTANANA AVY AMIN’NY ARSEVEKA RAIAMANDRENY


“HARENA NY HARENA RAHA MAMOKATRA
ARY MAMOKATRA HO AN’NY BESINIMARO”


« Fa izay itoeran'ny harenao no itoeran'ny fonao koa » (Mt 6, 21)

 

 

SAVARANONANDO :
Ny sekoly no seha-panabeazana lafatra indrindra hoy ny Fiangonana, ao no toerana anabeazana sy ibeazan’ireo ankizy sy tanora, mba hivelaran’izy ireo eo amin’ny lafiny maro :vatana, fahaizana amam-pahalalana,fahendrena ary finoana. Ny olona feno mivelatra amin’ny maha izy azy, noho izany no fenitra hotratrarina.
Ireo hafatra fanentanana natolotra antsika, tanatin’ny taona vitsivitsy izay, dia nifantoka tanteraka tamin’ireo soatoavina handrafetana io olona feno io. Nirosoantsika ilay fifanajana miainga avy amin’ny tsirairay, fototry ny fanabeazana; notohizantsika tamin’ny fanajana ny soa iombonana izany, satria tsy afa-mivelatra tsy anivon’ny fiarahamonina ny olona iray; ary niara-niezaka ihany koa isika avy eo nanaporofo fa anio ny ho avy fa tsy rahampitso.
Tsy mijanona eo akory ny ezaka ary tsapa aza fa vao mainka mivaivay ny antso miantefa amintsika anatrehan’ny fihazakazaky ny fanatontoloana. Zary manjavozavo ilay fanajana ny olona izay harena voalohany ho an’ny Tanindrazana, zary tantely afa-drakotra ny harena sesehena foin-janahary ho antsika. Nandritra ny CONaEC (Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika) natao teto Moramanga nanomboka ny 28 Jolay ka hatramin’ny 31 jolay 2014 àry no nandraisana ny hafatra fanentanana hanohizana ireo ezaka efa nilofosantsika hatrizay, manao hoe : “HARENA NY HARENA RAHA MAMOKATRA ARY MAMOKATRA HO AN’NY BESINIMARO”

 Tsindrio eto hamaky ny tohiny

 

HafatrasekolyHafatrasekoly [533 Kb]