Hafatra pastoraly

Miandry anao, Miandry ahy, Miandry atsika OLOARAIKY
Tolagna (Pretra, Lahika, Voatokana) ny Diosezy

 

 Famintinana ny sori-dalana pastoraly hanampy amin'ny
fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavan'andro

Soridalana DiosezySoridalana Diosezy [3.456 Kb]
27/05/2015

Laissez votre opinion

Auteur*

E-mail*

url

Commentaires*

Code*