DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

Hafatra sy fanentanana ho an’ny EOV jiaby sy ny olona tsara sitrapo rehetra ato

« Hitoetra be dia be ao anatinareo anie ny tenin’i Kristy, ka hifampianatra sy hifananatra amin’ny fahendrena rehetra ianareo » (Kol 3,16a).

21/10/2023

HAFATRA AVY AMIN’NY VAOMIERAN’NY EVEKA MISAHANA NY JUSTICE ET PAIX

« Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy Sambatra izay tia fihavanana fa antsoina hoe zanak’Andriamanitra izy » Mt 5, 6.9

 

14/10/2023

Emission sur la politique - Enseignement audio

Une série d'émissions sur la Politique pour accompagner les simples gens en ce temps de crise à la veille des élections

1ère émission : cliquer ici

2ème émission : cliquer ici

04/10/2023

FIJANONA FAHAROA SINAODY FAHA-7 eto Antsiranana (St Augustin), 1er- 8 Oct

SINAODY MIARA-DALANA
Matetika aho mivolagna amintsika tsy « misy kisendrasendra fa ataon’Andriamanitra izao rehetra izao hanehoan’Andriamanitra ny fitiavany ho an’izay tiany… »
Tian’Andriamanitra ny diosezintsika ka MIARA-DALANA AMIN’NY SINAODY Faha-16 ERAN-TANY ANY ROMA ny fankalazan’ny sinaody faha 7 ataontsika. Isaorana Andriamanitra.
Manantena ny Eglizy eran-tany ny Mpandrindra sy Mpanomana ny Sinaody any Roma hanao vavaka manokana ho an’ny Sinaody ka indro atolotra antsika NY RANOMBAVAKA ATAONTSIKA NY AMIN’NY ALAHAFADY FAHA 24 SY FAHA-25 amin’ny teny frantsay sy amin’ny teny malagasy. Manasa antsika handray hanao io RANOMBAVAKA io sady hivavahantsika manokana ihany koa ho an’ny Sinaody faha 7 ataontsika satria ny vavaky ny Sinaody no mamarana ny Ranombavaka.....(Vakina eto ny tohiny)

04/10/2023

FILAZANA MANJO

Mbola ao anatin’ny vanim-potoan’ny Paka isika ka amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-ko velona no ampandrenesana antsika EOV Jiaby , fa nantsoin'ny Ray hody any Aminy, ny Alatsinainy 24 avril 2023, i Mompera TIANA DOLIN, 

27/04/2023

7ème Synode - Message lors de la célébration de la clôture et de l'ouverture

Message lors de la célébration de la clôture de la première année du 7ème Synode du diocèse et de l’ouverture de la deuxième année
Ce n’est pas nous mais la grâce de Dieu avec nous

03/02/2023

7EME SYNODE DIOCESAIN PREMIERE ETAPE Vohémar

Le samedi 19 Novembre 2022 la veille du Christ Roi est marquée d’une pierre blanche pour le diocèse d’Antsiranana. En effet c’est la date prévue pour la clôture de la première étape du Synode diocésain 7ème du genre. 

03/02/2023

LES NOUVEAUX COOPERANTS

Arrivés mi-octobre, nous sommes la nouvelle famille de coopérants qui prenons la suite de Barthélémy et Anne-Charlotte. Nous nous appelons Geoffroy et Hélène, et nous avons trois garçons de 1 à 4 ans.

03/02/2023

EOV DIASPORA - Pèlerinage LOURDES 2022

Du 23 au 23 septembre 2022, EOV Diaspora Europe était en pèlerinage avec Mgr Benjamain Ramaroson

03/02/2023

MBA HAINAO NDRAIKY ?

Famintinana ny niandohan'ny EOV DIASPORA any Eropa

03/02/2023