DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

Naissance de la webradio Faniry Olo Araiky - Radio du diocèse d'Antsiranana

C’est le jour de l'Epiphanie, jour où les Mages d'Orient sont venus rendre grâce au Messie que  les responsables ont choisi de lancer le début du radio web  dont l’objectif, d’après son nom Olo Araiky, est de nous unir comme une seule famille, la famille de Dieu dont le modèle, l’origine, le fondement est la Trinité. La naissance de cette webradio le jour de l'EPIPHANIE  est très symbolique : que nous soyons « OLO ARAIKY » grâce à la technologie accompagnée par la grâce de Dieu.   Vous pouvez écouter la radio par un des liens suivants   
*  Winamp, iTunes  http://radio.pro-fhi.net:2199/tunein/lqlfkksq.pls

*  Windows Media  

http://radio.pro-fhi.net:2199/tunein/lqlfkksq.asx
*  Real Player  http://radio.pro-fhi.net:2199/tunein/lqlfkksq.ram
*  QuickTime  http://radio.pro-fhi.net:2199/tunein/lqlfkksq.qtl

08/01/2017

02 desambra - Fandraisana ny Nonce Apostolique Mgr Paolo Rocco eto Sambava

Androany zoma 02 desambra 2016 no manomboka ny fitsidihan'ny Nonce Apostolique Mgr Paolo Rocco mandritra ny telo andro eto amin'ny faritra Sava izay ao anatin'ny fitsidihana pastoraly ataon'ny Arseveka tompon'andraikitra amin'ny faritra avaratra dia i Mgr Benjamin Ramaroson. Telo andro hiarahana mankalaza sy midera an'Andriamanitra sady mbola ao anatin'ny famaranana ny taona masina famindrampo rahateo. Hankalza koa ny faha-50 taona nahatongavan'ireo pretra redemptoriste eto amin'ny diosezy avaratra, izy ireo miasa ao Ampanefena sy Vohémar

02/12/2016

Fanentanana amin'ny famangian'ny Nonce Apostolique eto SAVA

Mbola anatin'ny famaranana ny taona masina famindrampo, hitsidika ny faritra SAVA ny Nonce Apostolique ny Zoma 02 ka hatramin'ny Alahady 04 desambra 2016 mandritra ny famangiana pastoraly ataon'i Arserveka Mgr Benjamin Ramaroson amin'ny faritra iny, ka manentana ny olo araiky jiaby mba hiombona vavaka bebe kokoa amin'izao hateloan'andro hiarahana amin'ny Mgr Paolo Rocco Gualtieri, ambassadeur ny vatican no mpisolo tena ny Papa Ray Masina eto Madagasikara

02/12/2016

HAFATRY NY EVEKA MALAGASY tamin'ny 10 novambra 2016

 “Izay manao ny marina no hendry ary ny marina no maha olon’afaka antsika”. 

Efa nambara tamin’ny hafatra navoakanay tamin’ny volana Aogositra ny tsy fisian’ny fahamarinana amin’ny endriny maro eto amin’ny firenena ka mamela ratra sy mamotika ny fiainan’ny malagasy. Mbola nampahatsiahivin’ny Papa Fransoa tamin’ny alatsinainy 7 novambra teo indray, fa ny anisan’ny kendren’ny Taonan’ny Famindram-po, dia ny hanasitrana ny ratra rehetra mahazo ny olombelona tamin’ny fijaliana mangirifiry niaretan’ny Zanak’Andriamanitra. Marihina fa ny fankalazana manokana ny taona masina Famindram-po no mifarana fa ny fiainantsika manontolo dia fiezahana hanahaka an’i Jesoa Endriky ny Famindrampon’Andriamanitra. Koa ny Fianakaviana no sehatra voalohany hampitàna ny Fahendren’Andriamanitra loharanon’ny fahamarinana mahavelona. Fianakaviana mivelona ny finoana, sy mampita fahendrena sy fitiavana amin’ny fanabeazana ny faramandimby, manomana ny ho aviny...[......] 

En version française cliquer ici : Message de la conférence episcopale malgache

 

15/11/2016

18 - 20 nov : Famaranana ny taonan'ny Famindrampon'Andriamanitra

Ny Alahady hankalazana ny fetin'i Kristy Mpanjaka no hamaranana koa ny taona masina ny famindrampon'Andriamanitra.
Ho hisy fanamarihana manokana izany eto amin'ny diosezin'Antsiranana manomboka ny Zoma 18 novambra ka hatramin'ny Alahady 20 novambra ho avy izao.

Tsindrio eto hahitana ny fandaharam-potoana

17/11/2016

Hanaraka anao aho ry Tompo na aiza na aiza halehanao”Lk 9,58

Amin'ny finoana an'i Kristy nitsangan-ko velona no anambarana amintsika mianakavy fa nodimandry i Sr Germaine Nahita-
Fikambanana "Fo Madion'i Maria ny Diégo-Suarez na CIM" rehefa nivahiny 74 taona teto an-tany ary 49 taona naha-relijiozy

 

30/09/2016

21 Aogositra Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra

Malagasy renim-pianakaviana iray rà amintsika ankalazaina androany dia lahika nivelona teto anivontsika izay nahatsapa fa tsy maintsy miasa, mivelona ny finoana ary izay ny tena maha-Kristianina atsika

30/09/2016

FANAMASINANA PRETRA an'i JEAN-DENIS RABESON tao Ampanefena ny 13 /08/16

Androm-pahasoavana lehibe tato amin'ny diosezy ny Asabotsy faha-13 Aogositra 2016, nanamasinana an'i diakra Jean-Denis ho pretra.
Manorina Eglizy trano isika no manorina Eglizy olona, miara-mahita isika fa tsy lavorary izay fanorenantsika izay, maro ny zavatra tsy mety mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra, izay rahateo ny tarigetran'i Jean-Denis izay maniry dia maniry tokoa araka ny témoignage nataony mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra satria ny fanatanterahana an'izany no hahafahantsika manorina ny Eglizy. 

Nampianatra ny Eveka nandritra ny sorona masina fanamasinana ho pretra an'i diakra Jean-Denis Rabeson ny hoe :

Inona marina moa ny mpiandry ondry tsara manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ?
maro ny azo lazaina amin'izay fa telo no ampitsiahiviny amintsika.... Tsindrio eto hamaky ny toriteny

19/08/2016

HAFATRY NY EVEKA MALAGASY tamin'ny 13 Aogositra

“ONENA IZY NAHITA ITY VAHOAKA NAFOY TOY NY ONDRY TSY MISY MPIANDRY (Mk 6,34) 

“Ny very hotadiaviko; ny nania haveriko; ny naratra hotsaboiko, ary ny marary hohatanjahiko, fa ny matavy sy ny matanjaka hokolokoloiko.  Samy handrasako ara-drariny avy izy ireo  (Ezekiela  34,15-16)

Ireo teny ireo no manainga anay EVEKA, Ray aman-dreninareo, izay nivory tsy ara-potoana, handinika ity fiainam-pirenentsika ity. Tahaka an’i Ezekiela Mpaminany Masina nahay nijery ny fiainan’ny vahoaka, mampahonena toy ny ondry tsy misy mpiahy, vokatry ny fifandimbiasan’ny fitondrana izay samy tsy nahay naka lesona tamin’ireo zavatra tsy nety nataon’ireo mpitondra nifanesy ka nahatonga izao fahavoazana izao...[....]

 

 En version française cliquer ici

 

19/08/2016

JMJ CRACOVIE 2016

 « Soyez des semeurs d’espérance… »  

Ce qui m’a frappé profondément tout au long de ces JMJ de Cracovie est qu’à chaque rencontre un vrai « tandem » entre le Pape François et les jeunes pour ne pas dire à la fin une « complicité » dans son sens le plus noble s’est créé. Tandem est une bicyclette à deux places que les deux cyclistes pédalent à la même cadence........une confiance s’est établie entre le « grand papa (Pape) sage » qui  conduit et qui indique où aller car il a un excellent « GPS » le meilleur de tous les temps et de toute la planète étant fidèle et ne changeant pas « hier, aujourd’hui et demain »: le « GPS » Jésus.....Lire la suite

 Temoignage d'un pélérin Père évêque Ramaroson Benjamin Marc 

09/08/2016