FAMPIANARANA EVEKA - CATÉCHÈSE

4ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII


"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)

 

Voafidy isika zay hamonjy ny fivahiniana masin'ny JMJ.
Maniraka atsika ho eo anivon'izao tontolo izao Andriamanitra, ka ambaran'i Jesoa Kristy ny toetra hananantsika amin'izao fiainana izay ADY sady DIA izao. Ny famakiana ny evanjely nosoratan'i Md Lioka toko faha 10 no hanohizana ny fampianarana

31/08/2015

3ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII


"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)

 

 IRAKA ianareo tanora génération Makarios hamonjy izao fihaviniana masin'ny JMJ izao,
tahaka ny nanirahan'i Kristy tsiroaroa ny mpianany no maha Iraka anareo koa eo anivon'ny Eglizy,
Toe-panahy Fiombonana no takina amintsika, " Vonona ve aho hiombona tokoa ? "

29/08/2015

2ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

“Sambatra ny madio fo fa hahita an’Andriamanitra izy” (Mt 5, 8)

 
Hamolavola ny maha misioneran'ny Fanantenana atsika tanora izao fivahiniana masin'ny JMJ izao. Telo toko ny tiana hampitana amintsika génération MAKARIOS amin'ity fivahiniana (pèlerinage) masin'ny JMJ ity 
- Ny Toe-panahy ho entina amin'ny fivahiniana 
- Ny fiainana ny fivahiniana sy ny maha misioneran'ny Fanantenana
- Ny Tanjona

27/08/2015

1ère émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

 

“Sambatra ny madio fo fa hahita an’Andriamanitra izy” (Mt 5,8)

 

Araka ny efa fantantsika, io no lohahevitra hanentana ny JMJ Mada VIII. Hampifantoka ny tanora amin’ny hasambarana atoron’i Kristy ny papa Fransoà ka tsy ho very anjara amin’izany isika tanora eto Madagasikara.

Maro ianareo tanora efa nisoratra anarana, eo ianareo ato amin'ny diosezin'Antsiranana hiainga ny faha 09 septambra hanao ny fivahiniana masin’ny JMJ Mada VIII any Fianarantsoa ny 15 ka hatramin'ny 20 septambra izao.
Samia mitondra am-bavaka izany isika mianakavy

 

HAFATRA HO ANTSIKA TANORA GENERATION MAKARIOS MISIONERAN'NY FANTENANANA

Toko telo mahamasa-mahandro ny fototry ny fampianarana entin'i Eveka amintsika amin'izao fotoana ankatoky ny fihaviniana masina izao dia ny :

- Toe-Panahy hananana amin'ny pèlerinage izay atao

- Fiainana ny maha "génération" Makarios

- Tanjona amin'ny pèlerinage izay atao

 

Atolotra atsika ary ny fizarana voalohany

 

24/08/2015

FAMANGIANA PASTORALY PAROISSE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION TANAMBAO

 

"Tsy izaho fa ilay mpiandry ondry no mamangy anareo" tenin'i Eveka Mgr Benjamin Ramaroson
rehefa manao fitsidihana pastoraly izy.

Taorian'ny famangiana pastoraly tao amin'ny paroasy Md Piera sy Paoly (paroisse militaire), dia nanohy ny famangiana ny paroasy Notre-Dame de l'Assomption ilay "Mpiandry ondry" ny diosezy Antsiranana ny faha 19 ka hatramin'ny 21 jiona.
Koa ny fampianarana nataony nandritra ny asabotsy faha 20 jiona no atolotra ho antsika mianakavy.

 

12/07/2015