DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

Le Jubilé de la Miséricorde - Ouverture de la porte Sainte du diocèse le 06/12

Comme le souhait de souverain pontife, notre diocèse ne manquera pas de faire le passage symbolique de la porte jubilaire pour ouvrir l'année jubilaire de la miséricorde. Ce sera le dimanche 06 décembre à la cathédrale d'Antsiranana...

23/11/2015

Fidirana ofisialy Sekoly Katolika Madagasikara - Asabotsy 07 novambra 2015

Amin'izao voalohan-taona tahaka izao no anomezan'ny Eglizy eto Madagasikara ho antsika mpianatra hafatra manokana. Hanambara amintsika voalohany fa eo anivon'ny Fon'ny Eglizy tokoa ny fanabeazana satria ny fototry ny fiainana manontolo....

14/11/2015

FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA Hafatra – Volana Novambra 2015

Hosokafan’ny Papa Ray Masina Fransoa amin’ny 8 desambra ho avy izao ny varavaran’ny
Taona Masina momba ny « FAMINDRAMPON’ANDRIMANITRA », izay hiombonan’ny diosezy
tsirairay avy. Asaina hiara-mamakivaky izany taom-pahasoavana izany isika....

14/11/2015

Conférence Épiscopale de Madagascar - MESSAGE mois de Novembre 2015

Le 8 Décembre prochain, le Saint Père le Pape François ouvrira la Porte Sainte de l’Année Sainte de la
Miséricorde en communion avec chaque diocèse. Nous sommes invités à cheminer ensemble....

14/11/2015

18 octobre la Journée Mondiale des Missions 2015

 Tous les ans, l'avant dernier dimanche de mois d'octobre est une journée mondiale des Missions, et le Pape adresse un message à l’Église Universelle pour cette Journée : « Va, Je t’envoie ! » c'est le thème de cette année 2015

 

17/11/2015

JOBILY FAHA 100 TAONA NY MISIONAN'NY VOHEMAR

"Nataonao inona ny bateminao ?" lohahevitra naroson'i Eveka mandritra ny taon-jaobily 

 Ny taon-jaobily dia taom-pahasovana, taona fampihavanana, taona hanaovana asa soa, taona hanombohana fiainam-baovao omban'ny fanahy masin'ny pentekôty.

17/11/2015

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA TEO AM-PAMARANANA NY JMJ-MADA 8 FIANARANTSOA

Misaotra Zanahary mandrakariva isika fa tanteraka soa aman-tsara ny JMJMADA-8 na dia teo aza ny zava-manahirana isan-karazany nodiavina, ny fahasarotan’ny fanomanana rehetra indrindra ho an’ny Arsidiosezin’i Fianarantsoa zay nandray.

17/11/2015

50 ans de l'arrivée de la congrégation "Coeur Immaculé de Marie" à Sevaina

Les Sœurs de la Congrégation de Cœur Immaculé de Marie de Diego-Suarez ou FO MADION'I MARIA ont fêté le jubilé de 50 ans de leur arrivée à Sevaina la Province de Fianarantsoa.

17/11/2015

PROJET TARATRA

Améliorer la gouvernance dans l’exploitation des mines, gérer les recettes de manière plus transparente et veiller à ce qu’elles servent au développement… Telles sont les ambitions du projet Taratra, lancé en 2009 par la CEM

13/11/2015

Tsy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika

Ho fiombonana bebe kokoa satria Olo Araiky isika, ifampizarana amintsika ireo vidéos
maneho ny fahasovana nandalo teo anivon’ny diosezy mandritra ny volana lasa, izay azo antsoina ho “telovolam-pahasoavana” (Jiona-Jolay-Aogositra)

17/11/2015