DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS

TATITRA VOKATRY NY FIHAONAN'NY VOATOKANA ETO AMIN'NY DIOSEZY NY 2-4 JIONA

Tafavory teto Antsiranana izahay Voatokana rehetra eto amin'ny Diosezy ny zoma faha-2 ka hatramin'ny alahady faha-4 jona 2017. Marihana fa efa fanin-telony izao no namorian'ny Arsevekantsika ny Relijiozy rehetra ka mifandimby isan-taona ny toerana anaovana ny fihaonana. 140 ny isan'ireo namaly ny antso avy amin'ny Fikambanana 21 misy ato amin'ny Diosezy. Ny loha-hevitra nanentana anay tamin'izany dia ny hoe :

"Jesoa mpiara-belona, miara-dalana amintsika voatokana hiatrika ny fanamby miandry amin'ny fikolokoloana sy fiahiana nyTranobe lombonana "...[.....]

08/06/2017

HAFATRY NY EVEKA MALAGASY ny 13 mai 2017

“Manaova asa mendrika vokatry ny fibebahana ary miovà ho amin’ny tsara”( Lk 3,8)


HAFATRA HO AN’NY KRISTIANINA REHETRA SY IREO TSARA SITRAPO REHETRA


Efa imbetsaka izahay Eveka no nanoratra sy nanaitra mikasika ny zavamisy eto amin’ny firenena. Marina fa misy ireo ezaka natao, na avy amin’ny mpitondra isan’ambaratonga, na eo anivon’ny vahoaka. Milaza miara-mahita anefa isika fa mikorosy fahana hatrany ny fiainam-pirenena amin’ny lafiny maro.
Hamafisinay izay efa nambaranay tamin’ny alalan’ny Birao maharitra sy ireo fikambanan-dRelijiozy lahy sy vavy momba an’iny habibiana mampihoron-koditra sady zava-doza niseho tany Antsakabary, Antsirabe ary Antsohihy iny; ka tsy fanairana intsony no ilaina fa fiovam-penitra mahery vaika hanova izao zava-misy izao ....[.........]

 

En version française cliquer ici : MESSAGE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE MALGACHE mai 2017

 

 

18/05/2017

Publication du décret reconnaissant le martyre Lucien Botovasoa

Madagascar: Lucien Botovasoa, tertiaire franciscain, martyr

Un «maître de la réconciliation» bientôt béatifié

19/05/2017

le 02 mai prochain : l'ultime étape en vue de béatification du Lucien Botovasoa

 Le consistoire qui se penchera sur son cas et sûrement avec d’autres aura lieu le 2 Mai prochain. C’est un grand moment et surtout un moment décisif. Le Pape, après avoir consulté les avis des cardinaux qui ont entre les mains les études faites par les différentes commissions successives (historique, théologique, canonique), pourra alors proclamer le Serviteur de Dieu Martyr c’est-à-dire Bienheureux.

C’est pour cela que nous sommes tous appelés à porter dans nos prières ce grand évènement historique pour Madagascar qui vit un moment très difficile et je vous invite même à une neuvaine collective. Si vous recevez des grâces particulières veuillez nous le signaler en envoyant les détails à l’Archevêque d’Antsiranana. Confions tout cela au Seigneur avec Marie Mère de Dieu Patronne de Madagascar

 

Tél : (261) 32 11 539 39
BP 415
5 Boulevard Le Myre de Villers
201 ANTSIRANANA

+ RAMAROSON Marc Benjamin, cm

21/04/2017

Pèlerinage de la passion du Christ à la montagne de français

S’il y a bien un événement dont nous avons entendu parler depuis des mois, c’est bien le pèlerinage de la Passion du Christ à la Montagne des français. Dimanche 02 avril, les antsiranais vivent ensemble les 14 stations de chemin de croix  

19/04/2017

Nouveau départ à la messe Chrismale du 29 mars 2017

La messe chrismale du 29 mars était le point culminant de la réunion des prêtres du mois de mars. 
Les prêtres sont venus des 4 coins du diocèse pendant 4 jrs pour échanger, prier et s’accorder sur la marche à suivre pour le diocèse 

19/04/2017

FANAZAVANA MIKASIKA NY LOGO JMJ DIOSEZIN'ANTSIRANANA 2017

MIFANTOKA AMIN’NY ZAVA-BOAARY TOKOA ITY LOGO ITY

Ny LOGO dia hanampy antsika tanora hikatsaka hatrany ny halemem-panahy sy ny fiatrehana ny ho avy anatin’ny tontolo madio. Io indrindra no andrasan’ny Diosezy amintsika Tanora........

04/03/2017

HAFATRA PASTORALY TANORA JMJ 2017


““SAMBATRA NY MALEMY FANAHY FA IZY NO HANDOVA NY TANY »
“Manoratra ho anareo aho, ry zatovo, satria naharesy ilay ratsy ianareo. ......

04/03/2017

MAINTIRANO - Nouveau diocèse à Madagascar

Le Saint Père a érigé le nouveau Diocèse de Maintirano, à Madagascar, issu du démembrement des diocèses de Tsiroanomandidy, Mahajanga et Morondova. Le nouveau diocèse sera suffragant du siège métropolitain d’Antananarivo. Comme premier évêque de Maintirano, le Pape a nommé Mgr Gustavo Bombin Espino, jusqu’ici évêque de Tsiroanomandidy.
Le diocèse de Maintirano comprendra la région civile de Melaky, composée de 5 villes : 3 du diocèse de Tsiroanomandidy (Maintirano, Ambatomainty, Morafenobe) ; 1 du diocèse de Morondova (Antsalova) et 1 du diocèse de Mahajanga (Besalampy). Il aura pour diocèses limitrophes : Mahajanga, au nord ; Morondava, au sud et Tsiroanomandidy au sud-est.
Le nouveau diocèse aura une superficie de 33.794 km2 ; avec 264.494 habitants, dont 31.205 catholiques. Il comptera 6 paroisses, desservies par 16 prêtres, dont 5 diocésains et 11 religieux. En la date de son érection, le diocèse de Maintirano compte en outre 1 religieux non ordonné, 25 religieuses, 11 grands-séminaristes et 197 catéchistes.

L’actuelle église paroissiale de Maintirano, dédiée à Notre Dame de l’Assomption, deviendra la Cathédrale du nouveau Diocèse.

09/02/2017

Famangian'ny Arseveka Mgr Benjamin Ramaroson ny Malagasy tao Paris

Voalohan-taona tahaka izao no fandalovan'ny Arserveka mitsidika ireo zanaky ny arsidiosezy avaratra sy ny paroasy malagasy ao Paris. Sorona masina no nanamarihana ny fitsidihana  ary faranana amin'ny fanalana hetaheta..Izao no hafatra :

08/02/2017